Wat is SOMS?

SOMS staat voor Schreuder Office Management Support, een bureau dat zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van coachen, trainen en interimmanage­ment.
SOMS begeleidt mensen die willen leren hun gedrag te veranderen in hun werksituatie, waardoor zij effectiever en met meer plezier kunnen werken. Vanuit het systeemdenken onderzoekt de coach samen met de gecoachte of het team naar de patronen, waardoor de huidige situatie in stand wordt gehouden. En wat heeft de gecoachte of het team nodig om dit patroon te doorbreken.

Wat kan SOMS voor u doen?

SOMS kan worden ingeschakeld:

  • voor coaching
  • voor training
  • als extern adviseur

Activiteiten die SOMS aanbiedt:

  • Personal coaching
  • Teamcoaching
  • Training ‘Coachen op de werkvloer’
  • Interimmanagement/extern adviseur